Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.

Heeft u hulp nodig op het gebied van gezondheidszorg?

Voor zorg en behandeling kunt u voortaan terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
  • Voor zorg en behandeling kunt u voortaan
terecht bij Medisch Centrum Bijsteren.
 

Nieuws

Nieuws

 

 Visitatie  (health Care Audit) 29-8-2018

Wij zijn heel blij en er trots op u te mogen melden dat wij met positief resultaat  door de audit zijn gekomen. De audit is een kwaliteitstoets van alles wat met de praktijk en praktijkvoering te maken heeft. Van de  in totaal te behalen 28 punten scoorden wij met 21 punten het hoogst haalbare. Vanuit deze audit gaan wij de verbeterpunten aan pakken. Hier kunt u ons in helpen!! Wij willen aan u vragen als u een vragenlijst m.b.t. uw klacht of een vragenlijst m.b.t. klant tevredenheid in uw mailbox ontvangt deze in te vullen en retourneren. Vanuit deze gegevens wordt data verzameld die voor ons van belang zijn bij contacten en contracten met uw zorgverzekeraar.

Dank u voor alle feedback die wij reeds hebben ontvangen en heel graag van u  blijven ontvangen.


Klant tevredenheidsondezoek een 9.0!!!!

In het eerste half jaar van 2018 zijn wij door 98 klanten beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 9.0.  Hier zijn wij ontzettend blij mee. Wij blijven ons inzetten voor de kwaliteit en zorg voor onze mensen.


Bereikbaarheid praktijk vanaf de snelweg afslag 10 beperkt vanwege weg werkzaamheden

Vanaf 20-8-2018 tm 1-1-2019 is de praktijk via de snelweg afslag 10 Nulde slecht bereikbaar wegens wegwerkzaamheden. Volg hierbij de omleidingsborden 


NIEUWS met betrekking tot de privacywet 25-5-2018 (

Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In verband met de veranderde wet op de privacy zijn wij verplicht m.i.v. 25-5-2018

een getekend akkoord van u in ons bezit te hebben waarop u toestemming verleent aan:

-     Het vastleggen van persoonsgegevens in het patiëntendossier.

-     Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties en het geanonimiseerd onttrekken van data vanuit het Nivel welk door de zorgverzekeraar is opgelegd indien er wordt gewerkt op contract basis hetgeen bij ons het geval is.

-     Verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling. Dit zal met u besproken worden tijdens het consult. 

 Mocht u vragen over bovenstaand hebben, stelt u deze dan graag. U kunt erop vertrouwen dat wij uiterst discreet met uw informatie omgaan. 

U heeft ten alle tijde recht uw dossier in te zien. 


 

Keurmerk Fysiotherapie

Sinds januari 2017 zijn wij lid van het Keurmerk fysiotherapie. Per 1-7-2017 zijn wij daardoor PLUS praktijk geworden . Hier zijn wij heel blij mee. Dit betekent voor u als klant dat u van ons  hoog kwalitatieve zorg mag en kan verwachten. 


 

Samenwerkingsverband Zorgpartners MiddenNederland

Sinds 2014 is er hard achter de schermen gewerkt om tot een regionale samenwerking te komen. We zijn een groep verenigde fysiotherapie praktijken Nunspeet, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten die borg staan voor hoog kwalitatieve zorg binnen de fysiotherapie. 

Missie:
We hebben als doel te kunnen optreden als gesprekspartner voor externe partijen* en ter samenwerking met andere medische- en paramedische disciplines.

We onderscheiden ons enerzijds door de samenwerking die intern plaatsvindt tussen de betreffende praktijken, waardoor patiënten sneller op de juiste behandelplek terecht komen. Anderzijds door de samenwerking extern, multidisciplinair, wat zorgt voor optimale ketenzorg.

* ziekenhuizen, verwijzers, gemeenten, zorgverzekeraars, Medicamus, patiëntenbelangen-verenigingen/-organisaties.

Visie:
Op de NW-Veluwe en Regio Randmeren vormen we als zorggroep in de eerste lijn een eenheid om zo als gesprekspartner sterk te staan tegenover externe partijen. Een groep waarin ruimte is voor innovatieve ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk binnen de fysiotherapie als multidisciplinair in samenwerking met andere zorgverleners.

www.zorgpartnersmiddennederland.nl


 

^